Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2015

13:14
3653 12ba
Reposted fromleukopenia leukopenia viavievse vievse
13:06
2279 7565 500
Another day..
Reposted fromckisback ckisback viavievse vievse
13:05
13:03
6833 b774
zołza :)
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viavievse vievse
13:01
Ona mówi: Problem jaki masz, jest w Twojej głowie gdzieś.
— Fisz Emade Tworzywo - Ślady
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viavievse vievse
12:59
Nauczona długim doświadczeniem wiem, co robić, gdy opuszcza mnie kolejna osoba, a źle sobie radzę, gdy ktoś chce ze mną zostać albo próbuje mnie zatrzymać.
— Joanna Bator – Ciemno, prawie noc
Reposted frompieprzycto pieprzycto viavievse vievse

January 16 2015

15:25
1646 9219 500
Reposted fromtempak tempak viaBettyLou BettyLou
15:24
5826 b945 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz viaBettyLou BettyLou
15:23
5294 8a6c 500
Reposted fromBettyLou BettyLou

January 10 2015

21:20
5321 93a8 500
Uhm.
Reposted fromKACHA KACHA viadoope doope
18:35
2712 05ee 500
Ups, usunął się.
Reposted fromdzwoneczek dzwoneczek viadoope doope
18:35
Jest typem człowieka, o którym nie potrafię powiedzieć, czy jest fabrycznym durniem, czy zgłupiał po drodze.
— Ślepnąc od świateł.
Reposted fromohfucktycznie ohfucktycznie viadoope doope

November 14 2014

20:34
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viadredziara dredziara

November 09 2014

13:04
Reposted byniveabadbloodpositivextremenegativeaaabeeceealwayshappyfrestylecloseyoureyesautystycznieparadus000AinsworthCassannairdaobliviatedusielecc
13:04
4764 fa0c
Reposted fromdeviate deviate viacodeinecups codeinecups
13:03
8743 628e
13:02
Reposted fromkatalama katalama viacodeinecups codeinecups

August 12 2014

18:59
Reposted fromdobby dobby viainsanedreamer insanedreamer
18:59
0974 1565 500
18:57
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...