Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2014

18:51


pamięć o tobie nie ma szans uschnąć

 

 

(...)

 

zresztą

sam najlepiej wiesz
że już nigdy nikt
jak kiedyś my razem

Reposted byumieralamtellmemore-lieskenayaluchvievsestaystrongangielikeklottibluebell

July 07 2014

23:45
Czasami może zapłaczemy nad tym, że to skończyło się tak, a nie inaczej, że nie byliśmy w stanie wymyślić żadnego happy endu (...)
— Czasami. Może ;)

June 30 2014

22:48
choć tęsknię za Tobą, to nie chcę, by wracało
choć niewiele z nas zostało
— Fisz Emade Jako Tworzywo Sztuczne - Narkotyk
Reposted fromdeviate deviate

June 27 2014

19:41
3873 509c
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaszydera szydera
19:39
(...)
i właśnie teraz zastanawiam się
czy jeszcze o mnie pamiętasz
czy zdarzyło ci się jednak
spłukać myśli o mnie
wraz z brudem ulic
po których kroczysz jakby
budowali je tylko dla ciebie
(...)
— Maria Goniewicz "Przeterminowane wrażliwości"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaszydera szydera

April 05 2014

07:35
8014 2169
Reposted fromdeviate deviate viamefir mefir
07:18
4521 ecc3 500

April 03 2014

18:18
8124 3eb4 500

March 31 2014

19:09
6011 97bd
Reposted frombulet bulet viasentymentalna sentymentalna

March 30 2014

23:30
4913 3066
Reposted fromhajskul hajskul viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir
22:46
Trzeba brać długie, gorące prysznice Trzeba zmyć z siebie poczucie beznadziei
Reposted frompodkreslajmnie podkreslajmnie viapikkumyy pikkumyy
22:45
2495 a2f5 500
Reposted fromfatu fatu
22:45
Miałem ochotę przestać istnieć. Nie, nie popełnić samobójstwo, nie umrzeć ale przestać istnieć. Zamienić się w nic.
— — Jarosław Borszewicz, "Mroki"
Reposted fromlouve louve viaaynis aynis
22:20
3654 c63a
20:24
20:14
7922 bd7d
Reposted fromzenibyja zenibyja viawerterowska werterowska
20:08
znowu nie śpię chociaż jest inaczej niż to było wcześniej
— VNM
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viamefir mefir
20:06
2952 8011 500
20:05
19:20
Gdybym nie miał ciebie, nie chciałoby mi się żyć. Ty jesteś teraz jedyna rzeczą, w którą wierzę naprawdę. Ty, nic więcej. Mam chyba prawo tak myśleć. Gdybym nie miał ciebie, zrobiłbym wszytko, aby się zgnoić do końca, tak, żeby już nigdy nie kochać, nigdy nie wierzyć i nigdy nie cierpieć. Bez ciebie ta strona kart nie ma dla mnie sensu, tak samo jak i tamta. Rozumiesz?

— Marek Hłasko
Reposted frommvtevrrr mvtevrrr viagoniewicz goniewicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl